گفتم ,تمام ,اینکه دیشبم

وااای هر چی از تور عکاسی امروزمون بگم کم گفتم از بس که بهمون خوش گذشت عالی بود واقعا حال ُ هوام عوض شد با اینکه دیشبم کم خوابیدم و صبح هم زود از خواب بیدار شدم اما کلی انرژی داشتم و کلی با بچه ها کِیف کردیم از این پس اگر شد میخوام بیشتر توی گروه بچه های فعال باشم ُ فعالیت کنم واقعا عکاسی حال آدم جا میاره مخصوصا اگر با بچه های باحال ُ فعال باشیم خلاصه اینم از امروز خداروشکر که خوب ُ خوش گذشت : ) 

و اما از " او" خان بگم با اینکه دیشبم بهش گفتم تو با این افکارت بهتر ازدواج نکنی ُ و بهش دلیل این چهار بار بدقولیش که فقط بخاطر ترس بود که کاری نکرده رو بهش گفتم اما وقتی امشب سرم داد کشید و منم بعد از خداحافظی بهش پی ام دادم برنامه تغییر کرده تو دیگه اجازه نداری سرم داد بزنی رو بهش گفتم متوجه منظورم نشد و وقتی هم واضح بهش گفتم میگه تو اگر میخوای تمام شه بگو منم گفتم این افکار و فکرای تو که دوست داری تمام شه اما بازم متوجه نشد منم تهش بهش گفتم این دیگه مشکل خودته و بای دادم . 

اگر برعکس همه این باشه که من گفتم باید بجُنب و خودشُ ثابت کنه چون چیزی تا تمام شدن دی ماه نمونده ..

من برم بخوابم که حسابی خسته ام شب خوش .

منبع اصلی مطلب : از اینجـآ که من ایستادم تـآ جنـون فـآصله ای نیست
برچسب ها : گفتم ,تمام ,اینکه دیشبم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : 00:16