از اینکه بهش گفتم من میدونم تو ی خط دیگه داری ناراحت شد نمیخواستم بهش بگم اما گفتم که بدونه من خِنگ نیستم اگر چیزی نمیگم فقط نمیخوام حرمت ها بینمون شکسته شه همه ی عالم ُ آدم شمارش ُ دارن اِلا من دلیلشم نمیدونم .. باهمه راحت ُ همه باهاش راحتن اِلا من چرا چون تا من ی حرفی میزنم کلی میخواد حرف بارم کنه ُ تحقیرم کنه واسه همین ترجیح میدم سکوت کنم ُ بیام اینجا دردام ُ بنویسم یا با دوستام دردُ دل کنم ..الانم بهش زنگ میزنم جواب نمیده جای اینکه من قهر کنم ُ ناز کنم اون داره اینکارو میکنه ..امان از دست مردآ

منبع اصلی مطلب : از اینجـآ که من ایستادم تـآ جنـون فـآصله ای نیست
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : 00:12